Príručka: Prežívanie mieru a konfliktu spolu so študentmi (slovensky)

Digitálna príručka “Prežívanie mieru a konfliktu spolu so študentmi” podporuje učiteľov pri riešení mierovej výchovy pomocou digitálnych nástrojov a uplatňovaní “EduMaP” v triede. Bola vyvinutá v rámci projektu financovaného EÚ “Schools joining up for Communities of Peace” (SchoolCoPe) a poskytuje úvod do obsahu a technológie EduMaP. Ďalšie tri časti poskytujú podrobné informácie a doplnkové materiály o výchove k mieru, mieri, náboženstve a ideológii a digitalizácii.


The content of this site reflects the opinion of the author alone. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union