Schule und Hochschule

Prinses Beatrixschool

Dieser Text steht nur in der Sprache zur Verfügung, in der er uns zugesandt wurde.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

De Prinses Beatrixschool is een christelijke school die al meer dan 110 jaar bestaat. De leerkrachten dragen uit wat het geloof voor hen persoonlijk betekent.

The Prinses Beatrixschool is a christian school that exists for more than 110 years. The teachers practice according to what faith means for them personally.